Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu izrade izveštaja o zatečenom stanju sa geodetskim elaboratima za nezakonito izgrađene objekte u romskom naselju u Bavaništu, Opština Kovin

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu izrade izveštaja o zatečenom stanju sa geodetskim elaboratima za nezakonito izgrađene objekte u romskom naselju u Bavaništu, Opština Kovin

20. Oct 2023.

EHO objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu izrade izveštaja o zatečenom stanju sa geodetskim elaboratima za nezakonito izgrađene objekte u romskom naselju u Bavaništu, Opština Kovin

- u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. POZIV ZA IZRADU IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU U BAVANIŠTU.pdf
2. Finansijska ponuda za usluge i radove - Kovin.pdf
3. Profil ponuđača i registracioni formular Kovin.pdf
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Kovin.pdf

Krajnji  rok  za  dostavljanje  ponuda  je  ponedeljak,  30.  oktobar  2023.  godine  do 14:00 časova. Ponude slati poštom na adresu:
 
Ekumenska humanitarna organizacija,  
Ćirila i Metodija 21, 21 107 Novi Sad  
sa naznakom “NE OTVARAJ” OZAKONJENJE - KOVIN,  
na ruke Rastislav Vrbovski