Nije teško biti IN

Nije teško biti IN

23. Oct 2023.

U svetu gde je biti "IN" često povezano s trendovima i društvenim mrežama, postoji Udruženje koje je pokazalo da biti "IN" takođe može značiti biti inspiracija i napredovati u obrazovanju. Udruženje Roma Herc iz Lebana odlučilo se da se posveti osnovnoškolcima koji neredovno pohađaju nastavu, pružajući im podršku i ohrabrenje da ostanu u školi i stvore mogućnosti za njihov nastavak školovanja.

Udruženje je u prethodnom periodu nastojalo da kroz edukativne radionice za učenike i radionice o podizanju svesti roditelja o značaju obrazovanja njihove dece, ostvari važan cilj u vezi sa smanjenjem neredovnog prisustva učenika u školi i da umanji stopu odustajanja od obaveznog obrazovanja.

Tokom trajanja projekta 16 individualnih pisanih analiza je izrađeno kako bi se bolje razumela potreba, ograničenja i razlozi neredovnog pohađanja nastave kod svakog učenika. Ove analize nisu samo dokumenti; one su bile ključ za pružanje pravilne podrške i usmeravanje svakog deteta prema svom obrazovnom uspehu.

Jedna od značajnih inicijativa bila je podrška u vidu kupovine školskog materijala za 32 učenika romske nacionalnosti. Ovo je bio konkretan korak ka stvaranju ravnopravnih uslova za sve učenike.
Udruženje Roma Herc iz Lebana pokazalo je da biti "IN" takođe može značiti biti inkluzivan i obrazovan.

Ova inicijaltiva je deo projekta Ekumenske humanitarne organizacije „Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“ koju prodržava Diakonija Virtemberg (DWW- Diakonisches Werk Württemberg) iz Nemačke.

Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“  ima za cilj osnaživanje romskih Udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje doprinose unapređenju položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.  Mali lokalni projekti se odnose na rešavanje problema obrazovanja marginalizovane dece na nivou njihovih lokalnih zajednica. Ciljna grupa su osobe iz marginalizovanih grupa, romska deca, deca iz hraniteljskih porodica i njihovi roditelji/ staratelji.  Realizacija projektnih aktivnosti se odvijala na teritoriji sledećih opština: Surdulica, Lebane, Smederevska Palanka, Bačka Palanka (selo Tovariševo), Novi Sad, Bečej (Selo Bačko Gradište).