Obrazovanje i integracija romske dece u Prekodolcu

Obrazovanje i integracija romske dece u Prekodolcu

02. Nov 2023.

U svesrdnom nastojanju da omogući obrazovanje i integraciju romske dece, Udruženje Roma Intelektualaca iz Prekodolca pokreće lokalnu inicijativu pod nazivom „Centar za integraciju Roma“. Cilj ove inicijative je bio da promoviše obrazovanje među romskom populacijom, posebno među onom decom koja neredovno pohađaju nastavu ili se suočavaju sa izazovima u školovanju.

Realizacijom ovog programa Udruženje je organizovalo ukupno 36 edukativnih radionica za 45 romske dece različitog uzrasta, uključujući decu predškolskog uzrasta, decu školskog uzrasta i srednjoškolce. Ove radionice su se bavile različitim aspektima obrazovanja, pružajući podršku za učenje i stvaranju motivacije za redovno pohađanje škole.

Pored edukativnih aktivnosti, Udruženje je pružalo i pravnu i savetodavnu pomoć kako bi roditelji romske dece ostvarili svoja zakonska prava. Kroz šest informativnih sastanaka sa roditeljima, pružene su neophodne informacije i podrška za prevazilaženje administrativnih i pravnih izazova koji često sprečavaju romsku decu da ostvare svoje obrazovne ciljeve.

Ovaj projekat je, takođe, imao za cilj jačanje tehničkih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta Udruženja Roma Intelektualaca iz Prekodolca. Sveobuhvatnim pristupom, ova lokalna inicijativa ne samo da je otvorila vrata za obrazovanje romske dece, već je pružila podršku njihovim porodicama, doprinoseći opštem razvoju zajednice.

Ovaj projekat je deo projekta Ekumenske humanitarne organizacije „Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“ koju prodržava Diakonija Virtemberg (DWW- Diakonisches Werk Württemberg) iz Nemačke.

„Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“  ima za cilj osnaživanje romskih Udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje doprinose unapređenju položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.  Mali lokalni projekti se odnose na rešavanje problema obrazovanja marginalizovane dece na nivou njihovih lokalnih zajednica. Ciljna grupa su osobe iz marginalizovanih grupa, romska deca, deca iz hraniteljskih porodica i njihovi roditelji/ staratelji.  Realizacija projektnih aktivnosti se odvijala na teritoriji sledećih opština: Surdulica, Lebane, Smederevska Palanka, Bačka Palanka (selo Tovariševo), Novi Sad, Bečej (Selo Bačko Gradište).