Na međunarodni Dan tolerancije: Drugarstvo pod okriljem urbane pustinje

Na međunarodni Dan tolerancije: Drugarstvo pod okriljem urbane pustinje

16. Nov 2023.

Dokumentarni film „Urbana pustinja“ nastao u okviru EHO projekta „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“, bio je inspiracija i moto skupa održanog na Međunarodni Dan tolerancije, 16. novembra u Kulturnom Centru Novi Sad.

Događaj, u okviru EHO Programa podrške za decu i mlade, promovisao je ideje i značaj volonterizma i vršnjačke podrške, okupio je predstavnike gradskih institucija i udruženja koji na različite načine pružaju podršku deci i mladima. Volonteri i vršnjački edukatori u okviru EHO Programa podrške za decu i mlade imali su priliku da podele iskustva u radu sa vršnjacima. Ideju i značaj volonterizma u ime novosadskog volonterskog servisa (n<s) predstavio je Vojislav Prkosovački.

Skup su otvorili Danijela Vimić dugogodišnja saradnica Kulturnog Centra Novi Sad (KCNS), direktorka Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) Anna Brtka Valent i predstavnik Visokog Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR) Junaid Chakerzei.

Događaj je, pored predstavnika Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica“, okupio i učenike prvih, drugih i trećih razreda novosadskih osnovnih škola „Sveti Kirilo i Metodije“, „Dositej Obradović“ i „Branko Radičević“.

Likovne i radionice kreativnog stvaralaštva za učenike održale su akademske slikarke i profesorke likovne grupe predmeta Danijele Vimić i Jelena Dopuđ. Đaci su iscrtavali motive  Novog Sada i uz upotrebu specijalizovanih publikacija kreirali su priče na temu tolerancije i razumevanja.

Pri kraju radnog dela prikazan je dokumentarni film „Urbana pustinja“ nastao u okviru projekta „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ , koji EHO realizuje od 2009. godine uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.

Događaj je pratila i izložba slikarskih radova nastalih tokom 2023. godine pod nazivom „Umetnost nam daje krila“.

Eho se zahvaljuje svima koji su bili deo naše urbane pustinje i pokazli otvorenost da prihvate krila umetnosti koja plete niti razumevanja i poštovanja.

Sanja Grahovac, EHO

Foto: Marija Stojković, KCNS