Komunikacija i inkluzivna školska kultura: Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

Komunikacija i inkluzivna školska kultura: Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji

18. Nov 2023.

Razvijanje kulturnih kompetencija i kompetencija za demokratsku kulturu bile su teme koje su obrađene tokom dva dana sastanka sa lokalnim obrazovnim koordinatorima, terenskim saradnicima, koji u svojim zajednicama implementiraju EHO projekat „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“.

Obuke su održane 14. i 15. novembra u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, a njihova svrha je bila da se dodatno osnaže kapaciteti saradnika za svakodnevni rad u školama.

O veštinama za uspešno stupanje u interakciju i komunikaciju sa ljudima koji dolaze iz različitih kultura govorio je Ivan Idris iz Centra za kriznu politiku i reagovanje, a o izgradnji demokratske i inkluzivne školske kulture obuku je održala psihološkinja Margarita Berček iz osnovne škole „Zdravko Gložanski“ u Bečeju.

Projekat se sprovodi u 14 lokalnih zajednica širom Srbije sa ciljem da se pomogne u poboljšanju šansi i uspeha u obrazovanju dece i mladih iz porodica nižeg socioekonomskog statusa i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama.

Već sedmu godinu se realizuje projekat uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt.

Damir Krkobabić (EHO)