Uspešna podrška deci povratnicima koja traži odgovore

Uspešna podrška deci povratnicima koja traži odgovore

21. Nov 2023.

Na okruglom stolu održanom 20.11.2023 u OŠ Dušan Radović u Novom Sadu – Klisa, zajednički zaključak svih okupljenih je da je EHO projekat „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“ više nego uspešno realizovan i da je neophodno nastaviti obrazovnu podršku deci povratnicima i njihovim porodicama, započetu ovim projektom.

Uvereni da čovekoljublje, jednakost i socijalna pravda ne smeju da zaobiđu ni jednog čoveka, pored drugih srodnih EHO projekata koje se bave temom obrazovanja i migracija prigrlili smo decu povratnike u Srbiju – predškolsku decu i decu osnovno-školskog uzrasta kroz projekte „Servisni centar“ i „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“ u trajanju od 01. 12. 2022. do 30. 11. 2023. godine. Spomenuti projekti su finansirani od strane Evropske unije (EU), čiji nosilac je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na završnoj konferenciji – okruglom stolu učestvovale su predstavnice mreže za kvalitetno i profesionalno sprovođenje obrazovne podrške koju smo oformili u ovom projektu a kojima zahvaljujemo od srca u ume EHO:
•    predstavnici OŠ „Dušan Radović“ (direktorka Olivera Racić, psihološkinja Branislava Jeftić, pedagoška asistentkinja Zorica Kalanjoš)
•    predstavnici OŠ“Vuk Karadžić“ (direktorka Zorica Zeljković, pedagoška asistentkinja Miljana Jumerović)
•    predstavnici Medicinskog fakulteta (Dr sci med – dipl.defektolog – logoped Vesela Milankov, saradnica u nastavi na katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Ivana Matić)
•    koordinatori projekta u Eho i tutori-saradnici koji realizuju direktno pružanje ekonomske i obrazovne podrške povratnicima.
Pored prisutnih radu spomenute mreže podršku su pružili/e:
•    direktorka Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine,
•    Uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada,
•    Mesna zajednica Vidovdansko naselje (prostor za Servisni centar za predškolsku decu)

Kroz formalnu obrazovnu podršku (144 časova dodatne podrške za najmanje 164 dece koja žive u naselju Veliki Rit i koja pohađaju spomenute škole časova realizovano) i neformalnu podršku (posete bioskopskim projekcijama, pozorišnim predstavama i izleti) podržano je 164 dece (55% dečaka i 45% devojčica).
Predstavnice obe škole izrazile su ogromnu potrebu za pružanjem podrške povratničkoj deci naročito u nižim odeljenjima, u periodu njihovog prilagođavanja novoj sredini i obavezama koje škola nosi sa sobom. Jezička barijera je najčešći uzrok težeg prilagođavanja nastavi i ispunjavanju očekivanih zadataka. Kao izuzetno značajno se pokazalo što su deca na radionicama dobila neophodnu pažnju i posvećenost, osim formalno predviđene dodatne podršku u učenju. To im je pružilo osećaj pripadnosti i sigurnosti, rado su dolazila, što im je omogućilo da kroz igru i različite nastavne metode usvoje nova znanja koja su im inače velika prepreka da steknu samopouzdanje i uklope se u odeljenje i novu sredinu.

Pružana je podrška učenicima prvog razreda u savladavanju čitanja i pisanja kao i podrška učenicima VIII razreda u vidu pripreme za polaganje završnog ispita.
U okviru vršnjačke edukacije učenici VII i VIII razreda pružali su dodatnu podršku učenicima V i VI razreda. Ispostavilo se da su ove radionice zbližile decu koja su imala u prethodnom periodu različite vrste konflikata i da su zahvaljujući cilju i zajedničkom provedenom vremenu na radionicama uvidela značaj međusobne podrške, prihvatanja i uvažavanja, te su se stvorila nova neočekivana prijateljstva. Upravo su ove radionice pružile mogućnost pojedinim učenicima viših odeljenja, odabranim od strane nastavnika da nauče prihvatanje odgovornosti, uđu u „tuđe“ cipele, delimično preuzmu uloge nastavnika, ali i razviju svoje samopouzdanje kroz posmatranje i doživljavanje sebe iz nekog novog i drugačijeg ugla.

Svi prisutni su se složili da su ovi projekti načinili značajan korak u integraciji povratničkih porodica u društvo i boljoj koheziji društvenih činilaca. Takođe, da se sveobuhvatni pristup EHO-a problematici i briga za najosetljivije članove društva (predškolska i školska deca) kroz ovako integrisani projekat ponovo pokazao kao vrlo uspešan i delotvoran. Stoga je, kako su jednoglasno zaključili učesnici Okruglog stola, velika šteta napraviti rez i završetkom projekta prekinuti ovakvu vrstu podrške povratničkoj populaciji. Deca su stekla naviku dolaska, a na osnovu sprovedenog istraživanja vezanog za postignuće učenika nedvosmisleno je dokazano da su radionice doprinele boljem usvajanju znanja učenika i njihov napredak što znatno može olakšati u radu i učiteljima i nastavnicama, što neposredno doprinosi boljoj društvenoj re-integraciji roditelja.

Prisutni su ukazali i na značaj edukacije roditelja što bi, takođe, mogla biti jedna od aktivnosti nekog budućeg sličnog projekta.

Ispred EHO, skup je moderiralaje Gabriela Kovač, supervizorka tutora saradnika