Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade dokumentacije neophodne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u romskim naseljima u Gradskoj opštini Voždovac

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade dokumentacije neophodne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata  u romskim naseljima u Gradskoj opštini Voždovac

05. Dec 2023.

EHO objavljuje

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade dokumentacije neophodne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata  u romskim naseljima u Gradskoj opštini Voždovac

...u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE OBJEKTE U VOŽDOVCU.pdf
2. Finansijska ponuda za usluge i radove - Voždovac.pdf
3. Profil ponuđača i registracioni formular - Voždovac.pdf
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Voždovac.pdf

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je sreda,15. decembar 2023. godine do 14:00 časova.

Ponude slati elektronskom poštom na imejl adresu:

rastislav@ehons.org