Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje geodetskih usluga u KO Crveni krst u Gradu Nišu

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje geodetskih usluga u KO Crveni krst u Gradu Nišu

23. Dec 2023.

EHO objavljuje 

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje geodetskih usluga u KO Crveni krst u Gradu Nišu

...u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje geodetskih usluga u KO Crveni krst u Gradu Nišu.pdf
2. Finansijska ponuda za usluge i radove - Niš.pdf
3. Profil ponuđača i registracioni formular - Niš.pdf
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Niš.pdf

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je:

  utorak, 26. novembar 2023. godine do 14:00 časova.

Ponude slati elektronskom poštom na imejl adresu:

rastislav@ehons.org