Alat za korisnike iz Beočina

1

22. Dec 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija je kupovinom alata i opreme za rad nedavno podržala tri korisnika iz Beočina u okviru projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa”, a realizuje se uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg / Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke.

Fazlija Murina živi sa suprugom i ćerkom. Radio je 25 godina u beočinskoj Cementari kada je, kao tehnološki višak, otpušten. Nakon toga se bavio raznim poslovima – sekao drva, bio moler i bravar, od čega i izdržava porodicu. Postojeća oprema koju ima je stara, često se kvari i onemogućava ga da preuzima neke ozbiljnije poslove, te često mora i da pozajmljuje opremu. Nova oprema će mu povećati efikasnost i kvalitet rad, a nada se, i omogućiti svakodnevne prihode.

Omar Omerović živi sa suprugom i četiri sina. Dugo godina se, zajedno sa ocem, bavio građevinskim poslovima. Na taj način izdržava porodicu. Oprema za građevinarstvo će mu omogućiti da neke poslove, pre svega keramičarske, radi kvalitetnije i brze.

Albert Aliji, koji živi sa suprugom i troje dece, završio je osnovnu školu i pruža molerske usluge, kojima izdržava familiju. Dugo godina se bavio i građevinskim poslovima. Sada radi u timu sa još petoro kolega, što im omogućava da pokrivaju kompletno unutrašnje uređenje objekata. Oprema koju želi da nabavi preko malog granta bi mu omogućila da kompletirala opremu neophodnu za profesionalno i kvalitetno obavljenje posla.