Završetak projekta „Obuka roditelja-staratelja u cilju adekvatne stimulacije psihomotornog razvoja deteta“

Završetak projekta „Obuka roditelja-staratelja u cilju adekvatne stimulacije psihomotornog razvoja deteta“

31. Jan 2024.

Sprovedene projektne aktivnosti tokom 2023. godine:12 radionica za roditelje i kontinuriana supervizijska podrška za 7 porodica dece neurorazvojnim poremećajem. Radionice su sprovedene u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, kao i online putem viber grupe koja je oformljena u te svrhe. Tokom realizacije projekta roditelji-staratelji imali su kontinuiranu podršku u svim segmentima sa akcentom na sopstvenom osnaživanju.

Ovim projektom obučili smo roditelje i motivisali da prepoznaju potencijale i mogućnosti svoje dece, stavljajući u senku nedostatke i deficite, kako bi deci omogućili da se razvijaju u pravcu što veće samostalnosti, a samim tim i što boljeg psihomotornog statusa.  
Takođe, roditeljima i starateljima deteta sa razvojnim poteškoćama smo obezbedili kontinuirano informisanje i pomoć u razumevanju dijagnoza, kao i osnaživanje u procesu donošenja odluka prilikom izbora intervencija tj uključivanja deteta u stimulativne tretmane, kao i vaspitno-obrazovne institucije.

Tokom realizacije programa došli smo do željenih ciljeva, kao što su:
-    napredak u psihomotornom razvoju deteta u odnosu na to šta je  roditelj postavio kao cilj za svoje dete, ali i u odnosu na inicijalnu dijagnostiku stručnjaka
-    unapređenje angažovanja deteta, unapređenje njegove komunikacije i ponašanja
-    unapređenje  funkcionisanja porodice
-    očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja roditelja
-    smanjenje stigmatizacije u zajednici