Sastanak sa Pokrajinskom zaštitnicom građana

Sastanak sa Pokrajinskom zaštitnicom građana

12. Feb 2024.

Predstavnici Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), 9. februara su održali sastanak sa Pokrajinskom zaštitnicom građana, Draganom Ćorić, fokusirajući se na teme diskriminacije Roma i anticiganizma.

Na sastanku je naglašena otvorenost Kancelarije Pokrajinske ombudsmanke za saradnju u borbi protiv diskriminacije, kao i podrška projektima usmerenim ka inkluziji, posebno projektu „Socijalna inkluzija za dostojan život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji 2023-2026“, koji realizuje EHO.

Na sastanku su "ambasadori anticiganizma" predstavili iskustva sa kojima se susreću i na koji način se bore protiv negativnih stavova i predrasuda prema pripadnicima romske zajednice.

Ambasadori anticiganizma su grupa od 13 osoba, pripadnika romske i većinske zajednice, koji se aktivno angažuju u borbi protiv anticiganizma, tj. predrasuda, stereotipa i diskriminacije usmerene prema pripadnicima romske zajednice. Oni rade na osvešćivanju javnosti o problemima sa kojima se Romi suočavaju, promovišući razumevanje, poštovanje i inkluziju.

Ovaj sastanak je još jedan korak ka stvaranju inkluzivnijeg društva, gde se zajedno borimo protiv svih oblika diskriminacije i pružamo podršku onima koji žive na marginama.