Radionica povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Radionica povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

22. Feb 2024.

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika koji se obeležava 21. februara, edukatorka Dragana Drljević iz Sombora zajedno sa edukatorkama iz Šida Silvijom Kosanić i Andrijanom Ribar, a uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) organizovale su edukativno kreativnu radionicu u Prihvatnom centru Šid.

Korisnici su imali prilike da kroz edukativni deo nauče boje i brojeve na srpskom jeziku ali i da predstave brojeve do 10 i boje na svom maternjem jeziku - arapskom i farsi.
Nakon toga istaknuti su osnovni pojmovi uspostavljanja komunikacije kako na srpskom tako i na arapskom jeziku.

U kreativnom delu korisnici su imali zadatak da nacrtaju omiljeni predmet, napišu na svom maternjem jeziku naziv predmeta gde su edukatorke ukazale na srpski izgovor i naziv istog.

Na kraju radionice korisnicima su podeljeni mali arapsko-srpski rečnici koji imaju za cilj da im olakšaju  i omoguće bolje snalaženje tokom njihovog boravka u Srbiji.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).