Održan treći ciklus naprednih obuka

Održan treći ciklus naprednih obuka

28. Feb 2024.

U Novom Sadu 27.02.2024. održan je treći ciklus naprednih obuka u okviru trogodišnjeg projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa“.

Na obuku su pozvani kandidati koji su pokazali potencijal i želju da započnu, prošire i registruju sopstveno preduzeće.

Predavači su kroz razgovor, interakciju i predavanja, kandidatima objasnili pojmove poput resursa, tržišta rada, konkurencije, na koji način mogu da planiraju sopstveno poslovanje, širenje usluga i asortimana, povećanja preduzetničke svesti itd.

Kandidati su imali priliku da sa svakim od predavača popričaju dodatno o nedoumicama ili potraže savete u planiranju sopstvenog poslovanja.

Projekat se sprovodi uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg /Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke