Participacija i inkluzija dece u školi

Participacija i inkluzija dece u školi

01. Mar 2024.

Participacija u školi (posebno dece) i lestvica participacije bile su teme prvog dana sastanka sa lokalnim obrazovnim koordinatorima iz 14 osnovnih škola koji su angažovani na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“. Obuku je držala Margarita Berček, psihološkinja iz osnovne škole „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja. S obzirom na kompleksnost teme, sa učesnicima je dogovoreno da se na sledećem sastanku ova tema dalje obradi kroz radioničarski rad. Naslanjajući se na temu participacije, drugoga dana je bilo reči o inkluziji dece sa smetnjama u razvoju u školama. O ovoj važnoj temi sa koordinatorima je razgovarala Đurđa Lili Horvat, stručna radnica službe lični pratilac deteta iz Temerina. Svrha ovih sastanaka je da se razmene iskustva i dodatno ojačaju kapaciteti naših saradnika u njihovom radu na projektu, ali i u radu sa ostalom decom u školama u kojima su angažovani.

Cilj projekta koji EHO sprovodi već šestu godinu je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju). Aktivnosti se sprovode uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot fur die Welt.