Prezentovane mogućnosti za stručnu praksu u EHO-u

Prezentovane mogućnosti za stručnu praksu u EHO-u

07. Mar 2024.

Studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, smer Socijalni rad smo u utorak 5. marta 2024. godine prezentovali rad naše organizacije, a u okviru predavanja Prisilno raseljavanje i kulturološke kompetencije u organizaciji Centra za kriznu politiku i reagovanje (CRCP) i Visokog komesarijata UN za izbeglice u Srbiji (UNHCR). Na skupu je govorila direktorica EHO, Anna Brtka Valent i Tamara Klimek volonterka na našem projektu "Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici". Studentima je bliže objašnjeno kako funkcioniše naša organizacija, ali i principi na kojima funkcionišu slične organizacije. Kako naša organizacija ima odličnu trogodišnju saradnju sa Filozofskim fakultetom – smer Socijalni rad, svim prisutnima su prezentovane i mogućnosti za stručnu praksu u EHO-u upravo u okviru projekta Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici i Osnaživanje žena i dece izbeglica. Skupu su se obratili i Vladimir Sjekloća, direktor CRPC i Soufiane Adjali, predstavnik UNHCR-a u Srbiji.

Izvor fotografije: CRPC