Danas je Svetski dan Roma. Svim pripadnicima romske zajednice čestitamo ovaj važan dan!

Danas je Svetski dan Roma. Svim pripadnicima romske zajednice čestitamo ovaj važan dan!

08. Apr 2024.

Datum 8. april odabran je kako bi se obeležio dan kada su se predstavnici romske zajednice iz brojnih država 1971. godine sastali u Londonu i dogovorili o izgledu romske zastave, himne i da je jedino ime njihovih pripadnika - Romi.

Tokom proslave Svetskog dana Roma naglašava se bogata istorija, jezik, tradicija i doprinos romske zajednice globalnoj kulturi. Takođe je važno naglasiti borbu Roma za socijalnu inkluziju i suočavanje sa diskriminacijom i predrasudama.

Ovaj dan pruža priliku za podizanje svesti o izazovima s kojima se Romi suočavaju danas, uključujući socijalnu isključenost, diskriminaciju, siromaštvo i nedostatak pristupa osnovnim uslugama.

Manifestacije koje se organizuju tokom Svetskog dana Roma takođe podstiču dijalog između romske zajednice i šireg društva, te promovišu razumevanje, toleranciju i solidarnost.

Važan deo proslave Svetskog dana Roma jeste i apel za jačanje političke volje i angažovanje, kako bi se unapredili položaj i prava Roma širom sveta. Iako su postignuti određeni pomaci, romska zajednica još uvek se suočava s brojnim izazovima, uključujući loše stambene uslove, nezaposlenost, nedostatak pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama.

Svetski dan Roma pruža priliku da sagledamo trenutni položaj Roma i da definišemo sledeće aktivnosti kako bi ostvarili pravednije i inkluzivnije društvo za sve. Savremeni položaj romske zajednice zahteva sveobuhvatne politike koje će biti usmerene na njihove specifične potrebe i osigurati njihovo puno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu.

Dok se zemlje širom sveta udružuju kako bi slavile raznolikost i doprinos romske kulture, Svetski dan Roma podseća nas da je svet bogatiji kada prihvatimo različitosti, delimo svoje priče i uzajamno poštujemo jedni druge.