Obeležavanje 8. aprila - Međunarodnog dana Roma u Osnovnoj školi "19. Oktobar" u Maršiću, Kragujevac

Obeležavanje Dana ružičastih majica-dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, OŠ 19. Oktoba

11. Apr 2024.

U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana Roma u našoj partnerskoj školi “19. Oktobar” u Maršiću organizovana je i završna promocija i predstavljanje rezultata školskog projekta “Različitosti koje povezuju”. Ovaj projekat je jedan od  11 školskih projekata koji su podržani grantom Ekumenske Humanitarne Organizacije kroz projekat „Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji 2023-2026“.

Tim škole, zajedno sa učenicima,  od decembra prošle godine predano radi na poboljšanju obrazovnog statusa Roma i drugih osetljivih grupa, promoviše međukulturni dijalog i podstiče socijalnu inkluziju dece i mladih. Već nekoliko meseci aktivno se organizuju radionice sa decom i roditeljima. Učenici i njihovi roditelji uzeli su aktivnu ulogu u obeležavanju Međunarodnog dana brobe protiv vršnjačkog nasilja - Dan ružičastih majica. Kroz učenje o kulturi i istoriji Roma, izrade likovnih radova, oslikavanje unutrašnjosti škole, kulturnih perfomansa, učenicima je predstavljeno bogatstvo tolerancije i različitosti.

U susret 8. aprilu – Međunarodnom danu Roma,  jedan roditelj je održao predavanje o romskim praznicima i običajima. Na sam dan svečanosti,  svi gosti su imali priliku da se upoznaju sa ovim značajnim datumom, da posete izložbu radova  koji predstavljaju  istoriju, kulturu i tradiciju Roma, kao i oslikan hodnik škole, kao podsetnik na bogatstvo zajednice. Završni deo svečanosti bio je  koncert koji su izveli učenici muzičke škole.

Osnovnu školu "19. Oktobar" su 8. aprila posetili  gosti iz  institucija Grada Kragujevca među kojima je bila dr Gordana Damjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, načelnica odeljenja za ljudska i manjinska prava Ivana Obradović, koordinator za romska pitanja Zoran Pavlović i zdravstvena medijatorka Svetlana Lazović.