EHO donacija interaktivne table za romski jezik

Donacija interaktivne table sa softverom za romski jezik, OŠ Bora Radić, Bavanište

17. Apr 2024.

U okviru projekta “Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Republici Srbiji 2023-2026“ Osnovnoj školi „Bora Radić“ u Bavaništu uručena je interaktivna tabla sa softverom za romski jezik.

Ekumenska humanitarna organizacija – EHO, koja realizuje projekat potpisala je Sporazum o saradnji sa Osnovnom školom „Bora Radić.

Iz ove organizacije ističu da su prilikom planiranja saradnje sa školama želeli da obezbede dodatnu podršku deci koja dolaze iz društveno osetljivih grupa i u riziku su od napuštanja obrazovnog sistema.

Osnovna škola u Bavaništu je kroz projekat podržana grantom za realizaciju interkulturalnog projekta.  Ideja projektnog tima je da adaptira i uredi učionicu u kojoj se realizuje nastava za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“.

Kako bi se poboljšao i osavremenio kvalitet nastave i obezbedili bolji uslovi za lakše savladavanje nastavnog procesa, učenici su dobili interaktivnu tablu sa softverom za romski jezik.

Donacija interaktivne table je korak ka stvaranju inovativnog i interaktivnog pristupa obrazovanju, čime  podstičemo veću uključenost dece romske nacionalnosti i stvaramo stimulativno okruženje za učenje i razvoj.

Projekat finansira HEKS EPER, Švajcarska.