Sportske aktivnosti EHO sa izbegličkom decom i maloletnicima sa i bez pratnje

Sportske aktivnosti EHO sa izbegličkom decom i maloletnicima sa i bez pratnje

15. May 2024.

Počev od aprila meseca 2024. godine, započete su radionice sportskih aktivnosti sa ovim delom ciljne populacije iz KIRS prihvatnog centra Bujanovac, uz dozvolu i saradnju Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, dozvolu roditelja maloletnika sa pratnjom, a u realizaciji projektne asistentkinje i EHO trenera iz omladinskih sportskih klubova iz Bujanovca FK BSK (fudbal) i Play017 (košarka).

Naime, EHO projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ se realizuje od 2020. godine uz podršku Evangeličke luteranske crkve Amerike (ELCA). Kroz projektne aktivnosti se organizovano pruža podrška izbegličkim ženama deci i maloletnicima bez pratnje radi prevazilaženja prepreka za njihovu integraciju ili aktivno učešće u društvu, a takođe i kao razvojno-kreativnu organizaciju slobodnog vremena, pored postojećih vidova pomoći ciljnoj grupi. U tom smeru, radionice Sportske aktivnosti imaju za cilj da ovu decu i mlade sklone sa ulice i pruže za odrastanje sigurniju alternativu.

Pored sportskih aktivnosti sa ovim delom izbegličke ciljne populacije u Bujanovcu, za jun 2024. se planira se početak sportskih radionica i u Prihvatnom centru Šid sa maloletnicima bez pratnje.