EHO i briga o zdravlju mladih migranata

EHO i briga o zdravlju mladih migranata

29. May 2024.

Predstavnici EHO, koordinator projekta "Osnaživanje žena i dece izbeglica" i sve naše terenske saradnice angažovane u tom projektu u u prihvatnim centrima Šid i Bujanovac su učestvovali u radionicama ciljanim na unapređenje prevencije psihoaktivnih supstnci i primenu higijensko-epidemioloških mera u migrantskim centrima. Radionice je organizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“ u okviru projekta „Briga za osobe u pokretu: Projekat unapređenja zdravlja mladih tražilaca azila  i migranata” koji sprovodi uz podršku UNICEF i KIRS.

Radionioca je održana u više navrata tokom maja 2024. godine - u prihvatnom centru Šid, u zgradi Instituta za javno zdravlje u Beogradu i centru za azilante u Vranju.

Radionicama su prisustvovalu zaposleni u KIRS-u, zdravstveni radnici i saradnici iz domova zdravlja, predstavnici instituta/zavoda za javno zdravlje, kao i predstavnici drugih organizacija civilnog društva koje rade u centrima za smeštaj migranata zajedno sa EHO aktivistima.

Radionice su se odvijale po agendi:
• Rezultati Istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među mladim migrantima koje je sproveo Institut za mentalno zdravlje;
• Smernice za prevenciju upotrebe PAS kod tražilaca azila i migranata (dostupno na vebsajtu Unicef-a);
• Procedure za postupanje sa mladima pod dejstvom PAS u tranzitno prihvatnim centrima;
• Smernice za sprovođenje higijensko-epidemioloških mera u migrantskim centrima sa posebnim fokusom na zaraznim bolesti od većeg epidemiološkog značaja.

Razmena iskustava i diskusija se pokazala kao veoma korisna za unapređenje brige o zdravlju ciljane populacije.