Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, posetio Ekumensku humanitarnu organizaciju

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, posetio Ekumensku humanitarnu organizaciju

12. Jun 2024.

Tokom jučerašnje posete Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, imao je priliku da se upozna sa radom Ekumenske humanitarne organizacije, aktuelnim projektima i aktivnostima, od kojih se značajan deo odnosi na inkluziju Roma.

U razgovoru sa ministrom Žigmanovim, direktorka EHO-a Anna Brtka-Valent imala je priliku da predstavi ključne programe i kapacitete organizacije.

Brtka-Valent je govorila o aktuelnim programima, naglašavajući angažovanost i predanost tima EHO-a u ostvarivanju programskih ciljeva.

Poseban fokus stavljen je na samoinicijativne programe koje organizacija sprovodi, pokazujući fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja potrebama zajednice. Jedna od tih inicijativa jeste formiranje aktivističkog tima Ambasadora anticiganizma, kao jednu od aktivnosti projekta "Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji 2023-2026".

Ministru Žigmanovu predstavljen je potencijal organizacije, uključujući stručan tim, partnerske odnose i efikasne strategije implementacije programa, kao i način finansiranja i sufinansiranja.

EHO je transparentno prezentovao i svoje slabosti, ali je naglasio da ih one ne usporavaju u ostvarivanju misije organizacije. Ova otvorenost prema sopstvenim izazovima pokazuje posvećenost kontinuiranom unapređenju rada i postizanju što većeg društvenog uticaja.

Ministar Žigmanov je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom EHO-a, ističući važnost njihovog doprinosa u promociji ljudskih prava i socijalne inkluzije. Takođe, obećao je podršku Ministarstva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta organizacije kako bi se postigli što bolji rezultati u oblasti ljudskih prava i društvenog dijaloga.

Ova poseta predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između državnih institucija i civilnog društva u ostvarivanju zajedničkih ciljeva održivog razvoja i unapređenja ljudskih prava.