Premijera mondrame „Sama" u Srpskom narodnom pozorištu

Premijera mondrame „Sama" u Srpskom narodnom pozorištu

17. Jun 2024.

U sredu 12.06.2024. u Srpskom Narodnom pozorištu u Novom Sadu održano premijerno izvođenje monodrame "Sama", koju igra Aleksandra Milojković Novikova.

Predstava je podržana kroz projekte: "Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji" koji sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad i "Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu" koji sprovode Program Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Podršku organizaciji izvođenja ove predstave pruža Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine.

Kroz izvođenje ove drama, naglasak je na ukazivanju prepreka sa kojima se romska zajednica suočava, kao i na stereotipe i diskriminaciju sa kojom se svakodnevno bore.

Predstava je dirnula publiku i podstakla važan dijalog o potrebi za jednakim pravima i širem prihvatanju različitosti.

Predstavi je prisustvovao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov koji je podržao ovaj važan korak ka boljem razumevanju i uključivanju marginalizovanih zajednica.

Cilj nam je da kroz pozorišnu umetnost bolje upoznamo život naših sugrađana Roma i podsetimo se na izazove sa kojima se suočavaju, kako bi kroz umetnost dali doprinos kreiranju društvene zajednice koja ih razume i tolerantnija je prema Romima i drugim osetljivim grupama.