Svetski dan izbeglica i Svetski dan muzike i mira obeleženi u Bujanovcu

Svetski dan izbeglica i Svetski dan muzike i mira obeleženi u Bujanovcu

27. Jun 2024.

Povodom Svetskog dana muzike i mira naša saradnica angažovana u prihvatnom centru Bujanovac je održala prigodnu radionicu sa maloletnicima bez pratnje u Kutku za decu gde su deca crtala svoje zastave i poruke mira.

Takodje smo ti uzeli učešće na manifestaciji u organizaciji KIRS-a, UNHCR-a i SIGME plus i lokalne samouprave u centru grada Bujanovca 21.06.2024. godine povodom Svetskog dana izbeglica na kojoj smo okupili žene, decu i mlade iz lokalne zajednice kao i korisnike iz PC Bujanovac, Vranje i Preševo. Na štandovima su bili postavljeni baloni sa porukama mira, ručni radovi državljanki iz Ukrajine koje su za ovaj dan pripremilie i tortu za sve prisutne.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i lokalni mediji su takođe medijski pokrili događaj povodom Svetskog dana izbeglica:
https://kirs.gov.rs/1/aktuelno/povodom-svetskog-dana-izbeglica-za-korisnike-prihvatnih-i-azilnih-centara-organizovane-aktivnosti/4834
https://bujanovacke.co.rs/2024/06/21/dan-izbeglica-u-bujanovcu-svi-imamo-pravo-na-ljubav-foto-i-video/