Ekumenska humanitarna organizacija nastavlja sa podrškom ekonomskog osnaživanja u Beočinu

Ekumenska humanitarna organizacija nastavlja sa podrškom ekonomskog osnaživanja u Beočinu

01. Jul 2024.

Ekumenska humanitarna organizacija već više od 15 godina aktivno podržava ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva u Beočinu. Kroz svoje programe, organizacija je do sada pomogla preko 20 kandidata pružajući im različite alate i vrste podrške, koji su im omogućili da ostvare stabilne prihode i unaprede svoje poslovne kapacitete.

Usled velikog interesovanja i broja prijavljenih kandidata, uz podršku Romskog koordinatora Ismeta Ademovskog, 27. juna 2024. godine organizovana je i održana obuka u prostorijama Opštine Beočin. Tokom obuke, kandidati su predstavili svoje poslovne ideje i, uz podršku EHO tima, popunili biznis planove. Ovi planovi su pokazali veliki potencijal za dalji razvoj i jedan broj kandidata, koji uspešno prođu sve krugove selekcije, će dobiti podršku.

Ovaj trogodišnji projekat, pod nazivom “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa,” Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi uz podršku nemačkih partnera Brot für die Welt i Diakonie Württemberg/Hoffnung für Osteuropa.

Projekat ima za cilj da unapredi kvalitet života marginalizovanih grupa kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje, pružajući im potrebne veštine i resurse za samostalno poslovanje.