EHO aktivisti na treningu "I have a dream" u Berlinu

Berlin, trening I have a dream, predstavljanje tima iz Srbije

02. Jul 2024.

U periodu od 21.05.-28.05. u Berlinu je održan trening kurs o ljudskim pravima, naziva „I have a dream“, na kome je učestvovalo troje ambasadora anticiganizma projekta „Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji“, Ekumenske Humanitarna Organizacije.

Trening je pohađalo 27 učesnika iz 8 zemalja, Španija, Litvanija, Mađarska, Rumunija, Turska, Makedonija, Nemačka i Srbija.

Tokom nedelju dana kursa učesnici su imali prilike da se upoznaju sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, šta je identitet i šta znači nacionalna i etnička pripadnost. Kroz zajednički rad učesnicima je predstavljena i Piramida mržnje, te približili se značenjima pojmova kao što su stereotipi, predrasude, diskriminacija, nasilje i genocid.

Svaka od 8 država koja je učestvovala na treningu imala je zadatak da predstavi svoju državu kroz pravne akte, strategije, dokumente i potpisane konvencije koje se odnose na ljudska prava  i prava nacionalnih manjina.

Tokom treninga učesnici su imali prilike i da se sastanu i razgovaraju o primerima dobre prakse sa dvoje nemačkih političara koji su zaposleni u berlinskim opštinskim upravama.

Učesnici Trening kursa, njih 27-oro, je kroz grupni rad u mešovitim grupama, na interaktivan način usvojio brojne nove pojmove, termine i teme  koje će u narednom periodu primeniti u svom aktivističkom radu.