Autizam govori srcem

Autizam govori srcem

07. Jul 2020.

Ženska inicijativa Jefimija u okviru projekta “Autizam govori srcem” održala je 04.07.2020. godine u Manđelošu završnu radionicu za izradu didaktičkog materijala namenjenog deci sa različitim spektrom autizma na teritoriji grada Sremske Mitrovice.

Projekat predstavlja dopunu postojećih programa za decu sa autizmom i omogućava da se savladaju veštine izrade didaktičkog materijala koji doprinosi razvoju i unapređenju motoričkih veština dece sa spektrom autizma.

Projekat je okupio roditelje i njihovu decu koji su zajedno učestvovali u obrazovnim radionicama izrade didaktičkog materijala (PES kartice, slagalice, drveni i papirni magneti sa raznim pojmovima) potrebnog za svakodnevni rad i razvoj ciljne grupe ovog projekta.

Projekat “Autizam govori srcem” se sprovodi u okviru programa “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke, a sprovodi ga Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada.

Projekat podržava lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.