Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda

Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda

03. Aug 2020.

Humanitarno udruženje „Đina“ iz Bačkog Gradišta sprovodi projekat “Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda” u okviru programa “Lokalne inicijative za inkluziju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke.

Cilj projekta je pružanje podrške romskim i drugim marginalizovanim mladima za uključivanje u sistem obrazovanja i ostvarivanja potpune socijalne inkluzije. Inicijalna radionica sa učenicima završnog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole održana je 01. 08. 2020. godine u Bačkom Gradištu, gde je napravljen portfolio svakog učenika sa identifikovanim njihovim potencijalima i obrazovnim potrebama. U toku radionice su identifikovani predmeti za koji im je potrebna podrška, vrsta podrške i način pružanja podrške u narednom periodu. Na osnovu prikupljenih informacija će se kreirati individualni planovi podrške za svakog učenika. Planirano je da se održi ukupno 16 radionica i sastanaka sa mladima u cilju pružanja podrške u učenju i njihovom boljem uključivanju u školski sistem na teritoriji Bačkog Gradišta.

Projekat “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” je program Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada koji ima za cilj da podrži lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.