Sastanak Mreže za integraciju u Ivanjici

28. Sep 2020.

Unаprеđеnjе kompetencija Mreže lokalnih saradnika za integraciju, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i pružanju usluga na terenu koje su od interesa za povratničke porodice vraćene po Sporazumu o readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju, bile su teme dvodnevnog sastanka održanog u periodu od 25.9.2020. do 27.9.2020. godine u Ivanjici. Poseban pažnja je bila usmerena na pružanju besplatne pravne pomoći za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji i koja je uloga lokalnog saradnika za integraciju u  tome. Sastanak je iskorišćen da se identifikuju mogućnosti za dalji razvoj Mreže za integraciju i unapređenje usluga namenjenih porodicama vraćenim po Sporazumu o readmisiji.
Sastanku su pored organizatora skupa, Ekumenske humanitarne organizacije, učestvovali lokalni saradnici za integraciju sa teritorije opština i gradova Republike Srbije, kao i predstavnica projekta ‘’Pružanje besplatne pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarenje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika’’.
Mreža za integraciju u Srbiji je projekat koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR), Ministarstva Vlade Baden Virtenberg i Dijakonije Virtemberg.