Obrazovni alati i aplikacije

Obrazovni alati i aplikacije

29. Sep 2020.

U okviru trećeg konsultativnog sastanka mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje", 28.09.2020. godine održana je radionica „Obrazovni alati i aplikacije“. Tokom radionice saradnici na projektu su upoznati sa osnovnim aplikacijama za online nastavu, alatima za kreiranje kvizova i testova (Kahoot, Quizziz i Quizlet), principima obrnute učionice i alatom EdPuzzle kao i sa Nearpod alatom za kreiranje interaktivnih lekcija. Radionica je organizovana u saradnji sa Institutom za moderno obrazovanje iz Beograda a cilj je da se jačaju kapaciteti angažovanih na projektu za korišćenje savremenih tehnologija u obrazovanju. Edukativna komponenta projekta se sprovodi u sedam osnovnih škola u Vojvodini. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 420 učenika a cilj ove komponente je poboljšanje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa.Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg iz Nemačke.