Međunarodni dan starijih osoba – 1. oktobar

Međunarodni dan starijih osoba – 1. oktobar

01. Oct 2020.

Ove, 2020. godine, obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID-19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama. Takođe je važno prepoznati odgovornost starijih osoba prema sopstvenom zdravlju i njihovu ulogu u fazama spremnosti i reagovanja na trenutnu i buduću pandemiju.

Tema ovogodišnje kampanje je: Da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje? Starenje populacije danas je jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, posebno sada u periodu pandemije.

Republika Srbija sa prosečnom starošću stanovnika od 41,6 godina (2011) jedna je od najstarijih zemalja u svetu. Procenat osoba preko 65 godina će iznositi najmanje 22% do 2030. godine, što je skoro jedan na četiri stanovnika.  Stanovništvo Srbije je sve starije. „Najstariji” je region južne i istočne Srbije, gde je čak 25% stanovništva starije od 60 godina.

Ekumenska humanitarna organizacija kroz različite aktivnosti i projekte, posebno kroz Klub za seniore i Pomoć u kući podržava aktivno starenje i uključivanje starijih osoba u društvo.