Zaposleni EHO-a na obuci za odnose sa javnošću

Voditeljka obuke Jelena Dopuđ i zaposleni EHO-a

08. Oct 2020.

Kao deo jačanja kapaciteta, za zaposlene u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji juče je organizovana obuka o osnovnim elementima marketinga i PR-a. Tokom celodnevne obuke, obrađene su sledeće teme: osnove marketinga i PR-a, on line PR, pisanje kvalitetnih tekstova, društvene mreže i njihov značaj (facebook, instagram, youtube) i web sajt. 

Obuka je organizovana sa ciljem povećanja kompetencija zaposlenih zarad kvalitetnijeg dokumentovanja realizovanih aktivnosti na terenu i povećanja vidiljivosti organizacije.