Pametna tabla za učenike u Smederevskoj Palanci

Demonstracija pametne table u učenju srpskog jezika

09. Oct 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je donirala pametnu tablu Osnovnoj školi “Olga Milošević” u Smederevskoj Palanci u okviru lokalne inicijative “Didaktika, srpski i matematika” koju realizuje Centar za razvoj romske zajednice “Amaro Drom” iz Smederevske Palanke. 

Potreba za pametnom tablom u školi javila se zbog učenika koji su povratnici po Sporazumu o readmisiji i većinom iz romske zajednice koji ne govore srpski jezik, ne čitaju i ne pišu srpsko pismo, pa im to otežava da se aktivno uključe u nastavu i da prate školski program. 

Pomoću digitalne tehnologije i pametne table najmanje 15 učenika iz romske zajednice će dobiti podršku u savlađivanju i učenju školskog gradiva na interaktivan način. Nastavnici će moći redovno da koriste tablu i da kroz inovativne programe, kvizove i edukativne igre unaprede kod učenika znanje iz srpskog jezika i matematike.
Sada je još jedna učionica u školi opremljena pametnom tablom, a softverski program je preveden i na romski jezik u cilju bolje podrške učenicima romske nacionalnosti.
Podsećamo da je lokalna inicijativa “Didaktika, srpski i matematika” jedna od šest inicijativa koje su podržane od strane Ekumenske humanitarne organizacije u okviru programa “Lokalni mehanizmi za inkluziju marginalizovanih grupa” koji ima za cilj da podrži akcije koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.

Projekat je finansijski podržan od strane HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke.