Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja u Prihvatnom centru u Šidu

Kreativna radionica za kontrolu besa

15. Oct 2020.

Svetski dan mentalnog zdravlja koji se obeležava 10. oktobra, obeležen je i u Prihvatnom centru u Šidu sa najmlađim korisnicima, radionicom na temu važnosti prepoznavanja i izražavanja emocija.

Kroz interaktivnu diskusiju sa decom ispostavilo se da ih najviše zabrinjava ljutnja kao emocija i da ne znaju šta bi trebali da urade kada se ona intenzivira i preraste u bes. Zbog toga ostatak radionice je bio posvećen razgovoru o kontroli besa i vežbanju korisnih tehnika za njegovo savladavanje. 

Cilj je bio da deca nauče da prepoznaju situacije koje su okidači za ispoljavanje agresivnog ponašanja i da ovladaju strategijama kojima mogu da kontrolišu svoj bes i da ga kanališu u pravom smeru, kao i da reše problem na konstruktivan način. 

Najpre je objašnjen pojam besa, a nakon toga, svako dete je za sebe identifikovalo situaciju koja kod njega izaziva osećanje besa i potom napravilo strategiju za njegovu  kontrolu koja će mu u takvim situacijama u budućnosti biti od pomoći. 

Kraj radionice je bio kreativan gde su deca pravila “medvediće raspoloženja”, koji mogu da menjaju izraze lica i time odražavaju različite emocije. 

Deci je tema bila zanimljiva, naročito način na koji se obrađivala i interaktivno su učestvovala. 

Projekat osnaživanje žena i dece migranata se odvija uz podršku Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) u dva prihvatna centra.