20. novembar Svetski dan deteta

Rad dece u prihvatnom centru u Somboru

20. Nov 2020.

Ove godine  66. put po redu obeležava se Svetski dan deteta. Ovaj Međunarodni dan je ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na obaveze društva prema deci, kao i aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. 

U okviru projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ (ELCA) kroz kreativne radionice deca smeštena u prihvatnim centrima u Somboru i Šidu su u prilici da izraze svoju kreativnost. Edukativne aktivnosti u prihvatnom centru u Šidu odvijaju se u saradnji sa OŠ „Sremski Front“ kako bi se postiglo praćenje nastavnog programa i pružila mogućnost deci za obrazovanjem. Pomenuti projekat je u realizaciji Ekumenske humanitarne organizacije od jula 2020. godine.

Takođe, kroz projekat „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ (H.Stepic CEE Charity) kroz različite aktivnosti pruža se podrška deci i porodicama na teritoriji grada Novog Sada koji žive u  podstandardnim naseljima Bangladeš, Veliki Rit i deo naselja Adice. Kroz direktan rad volontera na terenu i u okvirima produženog boravka OŠ „Jožef Atila“ i „Vuk Karadžić“, u saradnji sa nastavnim osobljem navedenih škola, između ostalog,  pruža se podrška deci pri izradi domaćih zadataka. Projekat Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od 2009. godine.

Kroz navedene projektne aktivnosti ukazuje se na značaj direktnog i kontinuiranog rada sa decom, a 20.novembar je tu da nas podseti koliko su dečiji osmeh kao krajnji produkt i briga jednih o drugima značajne vodilje u radu.