Deda mraz, paketići i novogodišnje radosti u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru

Podela paketića

18. Dec 2020.

U susret međunarodnom danu migranata koji se obeležava 18. decembra, i predstojećih novogodišnjih praznika deci koja borave u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru podeljeni su novogodišnji paketići. 

Tom prilikom organizovane su i novogodišnje predstave u realizaciji pozorišta za decu Teatrilo iz Novog Sada. U prihvatnom centru u Šidu predstavu "Pepuljuga", upotpunio je i Deda Mraz koji je na kraju predstave decu darivao novogodišnjim paketićima. Za decu u prihvatnom centru u Somboru održana je predstava "Novogodišnje boje", a nakon odražne predstave usledila je i podela paketića.

Tokom prethodnih nedelja stručni saradnici angažovani za organizaciju radionica za decu koja borave u pomenutim prihvatnim centrima svoje aktivnosti su usmerili na izradu novogodišnjih ukrasa, kako bi spremno dočekali novogodišnje radosti sa decom.

Prema podacima iz UN, tokom 2019. godine, ukupan broj migranta na svetskom nivou je premašio 272 miliona. Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica, usvojila je Generalna skupština UN u decembru 1990. Deset godina kasnije 18. decembar je proglašen Međunarodnim danom migranata. Nakon 5 godina od početka migrantske krize, kao i velikog broja migranata koji su prošli kroz našu zemlju, osvrnuli bi se na potrebu i značaj podrške ovoj ranjivoj grupi kojoj su često ljudska prava narušena ili diskriminisana. Obzirom da od svog osnivanja i nastanka, ciljne grupe EHO-a su sve ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisana na bilo koji način, Ekumenska humanitarna organizacija u saradnji sa svim svojim partnerima će nastaviti da pruža podršku svim tim grupama kroz svoj rad.

Aktivnosti koje se organizuju u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru, su deo projekta: „Osnaživanje žena i dece migranata" koji podržava Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) i realizuju se uz pomoć i podršku Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS).