Podrška organizacijama za prijem volontera iz EU

Podrška organizacijama za prijem volontera iz EU

28. Jan 2021.

U okviru programa podrška organizacijama koje su u procesu dobijanja sertifikata za prijem EU volontera, održana je II sesija na temu: „Razvoj volontera u covid i post covid eri – trenutni i budući izazovi organizacija koje šalju (sending organisation) i organizacija koje su u ulozi domaćina (hosting organisation) EU volonterima. Cilj učešća na pomenutoj sesiji jeste da se kroz iskustvo organizacija koje kroz dugu praksu sprovode host-sending program osnaže organizacije koje su procesu sertifikacije.

Pomenuto je značajno za realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“ u kojem Ekumenska humanitarna organizacija učestvuje kao partner sa MHD Merhamet Sandžak  iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA). Projekat se realizuje uz podršku italijanskog partnera ASPEm (ASPEm –European Commission), a finansiranje se obezbeđuje iz EU fondova Evropske Unije u okviru EU Aid Volunteering programa.

Na temu gore navede sesije svoja iskustva je prezentovalo 6 učesnika iz različitih zemalja. Izlaganje je započeto kratkim video prikazom u kom su volonteri podelili svoje vizije, aspekte volonterizma, kao i značaj stečenog iskustva tokom volonterskog angažmana. Nakon uvodnog dela predstavnici iz Francuske i Estonije, podelili su postignute rezultate kao organizacije koje imaju ulogu organizacija koje šalju volontere. U nastavku svoja iskustva su podelili i predstavnici Albanije, Maroka, Kenije i Indije u svojstvu organizacija koje primaju odnosno imaju ulogu domaćina volonterima. Kroz izlaganje prestavnici iz navedenih zemalja su istakli izazove u radu kao i  broj uključenih volontere u različite programe. Na samom kraju izvučeni su i zaključci koji se odnose na pozitivno naučeno tokom pandemije, a to su: sposobnost adaptiranja novom kontekstu, razvijanje i ovladavanje digitalnim kompetencijama, razvijanje veština  i „novih talenata“ u pogledu postizanja razumevanja u onlajn komunikaciji. Po završetku izlaganja učesnici su pozvani da prisustvuju na sledećoj sesiji koja će biti održana tokom februara meseca.