Konkurs za radno mesto: Koordinator projektne komponente Obrazovanje

konkurs EHO HEKS

04. Feb 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Ćirila i Metodija 21, Novi Sad
www.ehons.org

Objavljuje konkurs za  radno mesto

 

koordinatora za projektnu komponentu OBRAZOVANJE

na projektu „SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA U SRBIJI 2019-2022“

 

Naziv radnog mesta:              Koordinator projektne komponente Obrazovanje

Status:                                     Ugovor o radu na određeno vreme od 10 meseci  sa mogućnošću produženja

 

Opis poslova: 

Koordinacija projektne komponente Obrazovanje:

 • Planiranje i organizacija redovnog rada i projektnih aktivnosti
 • Praćenje realizacije redovnog rada i projektnih aktivnosti kao i procena rezultata
 • Monitoring i podrška u radu Pedagoških asisitenata u školama u 11 rpojektnih partnerskih opština
 • Koordinacija i učestvovanje u redovnim nedeljnim i mesečnim aktivnostima tima (terenske posete, sastanci, izveštaji rada)
 • Osmišljavanje, planiranje, koordinacija interkulturalnih obuka, malih školskih interkulturalnih projekata kao i inovativnih modela podrške u obrazovanju dece i mladih (sprovođenje projektnih aktivnosti, ocena   rezultata, vođenje baze podataka i ostale projektne dokumentacije)
 • Prikupljanje i analiza podataka potrebnih za monitoring i evaluaciju projekta kao i izveštavanje
 • Izrada finansijskih izveštaja za projektnu komponentu Obrazovanje

 

Ostali poslovi:

 • Priprema projektnih zahteva, periodičnih i završnih izveštaja i  svih informacija u vezi projekta kao i predloga za eventualne izmene i dalji razvoj projekta
 • komunikacija  sa institucijama, predstavnicima vlasti,  donatorima, partnerima, medijima  i korisnicima kao i sa predstavnicima ostalih projekata EHO

 

Potrebne kvalifikacije :

 • Visoka ili viša stručna sprema iz oblasti obrazovanja  
 • Iskustvo u upravljanju projektima u oblasti obrazovanja
 • Poznavanje konteksta i politika koje se odnose na Romsku nacionalnu zajednicu
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Poželjno  iskustvo:

 • 3 godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja ili na rukovodećim pozicijama projekata sprovedenih u oblasti obrazovanja Roma i drugih osetljivih grupa
 • Iskustvo u radu u nevladinom sektoru

 

Očekivane veštine i sposobnosti:

 • sposobnost rada u timu i pod stresom
 • komunikacione i organizacione sposobnosti
 • kreativnost i inovativnost

 

Radno okruženje i uslovi rada: 

 • Dinamično radno okruženje
 • Pozitivnu radnu atmosferu i radno okruženje
 • Mogućnost profesionalnog usavršavanja i daljeg učenja
 • Puno radno vreme u trajanju od 7,30 do 15,30 sati radnim danima, moguć prekovremeni rad, kao i rad u toku vikenda

 

Prednost pri odabiru kandidata/kinje će imati Rom/Romkinja koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Prijava na konkurs treba da uključi CV i motivaciono pismo.

Prijavu slati na: konkurs@ehons.org najkasnije do 25.02.2021.