Potpisan Sporazum o saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine Republike Srbije

Potpisan sporazum o saradnji

10. Feb 2021.

U cilju jačanja partnerstva, preduzimanja zajedničkih aktivnosti, realizacije događaja i projekata od zajedničkog interesa, kao i u cilju unapređenja položaja Roma i Romkinja u aspektima društvenog života, poštovanju i uvažavanju ljudskih, manjinskih, dečijih i drugih prava na teritoriji Republike Srbije, direktorka Ekumenske humanitarne organizacije, Anna Brtka Valent, i predsednik Nacionalnog saveta, Dalibor Nakić, potpisali su ovaj Sporazum.Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja koja već dugi niz godina postoji između Ekumenske humanitarne organizacije i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije.