EHO dobio sertifikat za prijem i vođenje EU volontera

18. Feb 2021.

Tokom protekle nedelje EHO je zvanično od Evropske komisije dobio sertifikat, time i potvrdu o ispunjavanju standarda za prijem i vođenje volontera iz zemalja Evropske Unije. Dobijanje sertifikata rezultat je rada u okviru dvogodišnjeg  projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“. Navedeni projekat EHO realizuje zajedno sa MHD Merhamet Sandžak  iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA), a finansiranje se obezbeđuje iz EU fondova Evropske Unije u okviru EU Aid Volunteering programa.