EHO javni poziv za podršku samozapošljavanju povratnicima i drugim ugroženim grupama iz Sremske Mitrovice, Opštine Ruma i Opštine Pećinci, kao i sa teritorije AP Vojvodina

22. Feb 2021.

Pozivaju se svi zainteresovani, prvenstveno povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope, prioritetno sa teritorije Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, koji ispunjavaju tražene uslove (vidi javni poziv u prilogu) da se prijave za dobijanje podrške za samozapošljavanje od 22. februara 2021. do 12. marta 2021. godine.

Ova pomoć je jedan od vidova podrške u sklopu projekta „PODRŠKA ZA NOVI POČETAK“ i ima za cilj samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno pokretanje ili unapređenje sopstvenog posla. Prioritet je dat povratnicima, ali do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz ugroženih grupa stanovništva koje žive u sličnim uslovima.

Podrška za samozapošljavanje dodeljuju se licima sa najboljim biznis planovima (poslovnim idejama), i to u vidu opreme/alata, uz obavezno dodatno učešće korisnika podrške sa minimum 5.861,00 dinara koje je dužan da potroši na nabavku potrošnog materijala za obavljanje svog posla pre dobijanja opreme. Planirano je da bude dodeljeno minimum 25 grantova podrške. Posebno se ohrabruju žene da se prijave i podnesu svoje poslovne ideje.

Pravo na podršku za samozapošljavanje nezaposleno lice može ostvariti ukoliko planira pokretanje/unapređenje poslovanja u oblasti proizvodnje/proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti.

Podrška obuhvata, prvo telefonsku obuku o pisanju biznis plana, koji je neophodno podneti uz prijavu za dodelu opreme, zatim dodelu same opreme za posao, kao i stručnu podršku od strane EHO savetnika oko vođenja posla.

Da biste ostvarili pravo da učestvujete na ovom Javnom pozivu NEOPHODNO je da se:

1. prijavite za „Pisanje biznis plana” od 22. februara do zaključno sa 12. martom 2021.

godine na TELEFON: Milenko Anđelković 069 707 452, radnim danima 10-14 časova,

2. kao i da PREUZMETE POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU (putem e-mail-a ili fizički)

Ova usluga podržana je od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Za detaljnije informacije preuzmi tekst javnog poziva za podršku za samozapošljavanje OVDE