Održan Svetski molitveni dan

09. Mar 2021.

Svečana liturgija Svetskog molitvenog dana je ove godine održana u Ekumenskoj  humanitarnoj organizaciji. Pandemija nas je ove godine sprečila ga održimo u jednoj od novosadskih crkava, kako se to tradicionalno održavalo sve ove godine. Svetski molitveni dan se uvek održava prvi petak u martu a za ovu godinu liturgiju su napisale žene iz pacifičke, ostrvske države Vanuatu na temu: „Gradi na čvrstom temelju“(na osnovu Jevanđelja po Mateju 7,24 -27 )

U Novom Sadu ovo Bogosluženje uvek je ekumenskog karaktera i učestvuju žene iz  5 crkava. I prošlog petka, 5. marta 2021. godine žene iz Rimokatoličke, Slovačke evangeličke a.v. crkve, Hrišćanske reformatske crkve u Srbiji, Evangeličke metodističke i Grkokatoličke crkve zajedno su se molile za probleme koje muče stanovnike ove daleke zemlje.  Ovu nepoznatu i daleku državu približio nam je i živopisni  oltar, koji je simbilozovao život i karakteristike Vanuatua. Sjedinjene u Duhu i molitvi sa svim ženama sveta,  koje su održavale ovu Bogoslužbu,  poslale smo poruku mira, blagostanja a pre svega zdravlja za sve ljude.

Ove godine, Svetski molitveni dan u Vojvodini proslavlja 70 godina od kako su naše prethodnice prvi put čule za ovaj ekumenski ženski pokret  u Novom Sadu davne 1951. godine i ugostile predstavnice Svetskog molitvenog dana iz Sjedinjenih američkih država.