Vetar u leđa

najava filma "Vetar u leđa"

09. Mar 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija i Evangelistička Luteranska Crkva u Americi vam sa ponosom predstavljaju kratak film "Vetar u leđa". Film prati priču nekoliko aktivistkinja koje se ističu u svojim zajednicima i doprinose podizanju svesti o važnosti obrazovanja, o tome da rani brakovi nisu deo romske tradicije već posledica siromaštva, i koje se bore protiv višestruke diskriminacije kojoj su izložene naročito žene Romkinje. Svojim aktivizmom ove žene daju drugačiju definiciju uspeha.

Film je nastao kao deo projekta „Razvoj i mobilizacija romske zajednice – korak napred“ koji za cilj ima razvoj kapaciteta predstavnika iz marginalizovanih grupa u partnerskim opštinama u Srbiji kroz bolji pristup uslugama na lokalnom nivou, zaštitu osnovnih ljudskih prava, mentorstvo i razvoj njihovih sposobnosti, ali i mobilizacijom sopstvenih resursa same zajednice.

Film je sniman na Salašu 137 na Čeneju, a izvršnu produkciju potpisuje Studio Capisco iz Novog Sada.