Izveštaj o rodno zasnovanim socijalnim i ekonomskim razlikama

17. Mar 2021.

Iako žene u Srbiji imaju ista prava kao i muškarci, njihov položaj je lošiji i u privatnoj i u javnoj sferi. Uprkos uređenoj zakonskoj regulativi, u praksi su još uvek jaki odnosi koji proizilaze iz tradicionalnih obrazaca moći muškaraca. O tome kakve su rodno zasnovane razlike u socijalnoj i ekonomskoj sferi u gradskim sredinama u Srbiji možete pročitati u novom izveštaju autorke mr Nadežde Satarić. Izveštaj je nastao u okviru projekta „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje kao deo programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020. Cilj projekta je da se u lokalnim zajednicama čuje ekonomski i socijalni glas žena i obezbedi njihova veća participacija u društvu, a projekat se realizuje u partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve. 

Izveštaj možete preuzeti OVDE (pdf)