Pružena podrška roditeljima pri upisu dece u 1. razred

Aktivni rad

20. Apr 2021.

Tokom protekle nedelje volonteri i terenski saradnici angažovani u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ obišli su deo naselja Adice. Cilj terenske posete bio je usmeren na pružanje podrške roditeljima pri upisu dece u 1. razred. S obzirom da je i tokom 2021. godine nastavljen upis dece putem portala e-uprave, roditeljima dece iz socijalno ugroženih porodica je pružena potrebna podrška. Imajući u vidu moguće prepreke, koje se usled nedostatka tehnološke edukovanosti mogu javiti, volonteri i terenski saradnici su uz saradnju sa stručnom službom OŠ „Jožef Atila“ direktno na terenu popunjavali prijavne listove za školsku 2021/2022. godinu. Navedena aktivnost deo je modela koji se od 2016. godine primenjuje u okviru gore navedenog projekta, a u vezi je sa podrškom pri tranziciji dece iz predškolskog u školsko okruženje. 

Projekat podrške deci, mladima i porodicama u okviru tri podstandardna naselja na teritoriji grada Novog Sad EHO realizuje uz podršku H.Stepic fondacije.