Žene u IT industriji su važne

27. Apr 2021.

Pozicioniranje žena u IT i industriji digitalnog marketinga kao i njihovo osnaživanje da uđu u taj svet i krenu sa građenjem karijere bile su teme četiri dvodnevna treninga koja su održana za ukupno 40 žena tokom marta i aprila meseca putem zoom platforme. Tokom treninga obrađene su tri teme: uvod u programiranje, digitalni marketing i profesionalno usavršavanje i karijerno vođenje. Motivacija za organizovanjem ovakvih treninga leži u činjenici da se na tržištu rada nudi značajan broj radnih mesta u oblasti IT i digitalnog marketinga, ali i da u stvarnosti i dalje opstojava rodno zasnovana razlika u ekonomskoj sferi koju je neophodno prevazići.

Treninzi su organizovani u okviru projekta „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje kao deo programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020. Cilj projekta je da se u lokalnim zajednicama čuje ekonomski i socijalni glas žena i obezbedi njihova veća participacija u društvu, a projekat se realizuje u partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve.