Besplatna pravna pomoć - ko vam može pružiti ovu pomoć

17. May 2021.

Po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, pružaoci besplatne pravne pomoći mogu biti samo advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, i to samo oni koji su upisani u Registar pružaoca koji vodi Ministarstvo pravde. Udruženja i organizacije civilnog društva mogu pružati besplatnu pravnu pomoć samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije.

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć i ispunjavate uslove, ovu pomoć možete potražiti u mestu vašeg prebivališta, odnosno u sedištu opštine kojoj pripadate. Službenik u opštini će najpre proveriti da li zaista ispunjavate uslove, gde će vas uputiti koje dokumente kao dokaze o ispunjenosti uslova treba da pribavite i donesete (rešenje o korišćenju socijalne pomoći, dečijeg dodatka, i druge), objasniće vam proceduru, kao i da vaš zahtev na osnovu svih činjenica može biti odobren ili odbijen, na osnovu čega vas dalje upućuje na konkretne pružaoce besplatne pravne pomoći – advokate ili će vam isti službenik pružiti besplatnu pravnu pomoć.

U svakoj jedinici lokalne samouprave postoje određena lica, imenom i prezimenom, koja pružaju besplatnu pravnu pomoć, tako da vas svako u sedištu lokalne samouprave može uputiti na konkretna lica.