Obukom nastavljeno jačanje kompetencija volontera

Workshop introduction

24. May 2021.

U nedelju, 23. maja 2021. godine održana je obuka za volontere angažovane na projektu „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ (H.Stepic CEE Charity). Od samog početka implementacije navedenog projekta, volonteri predstavljaju važnu komponentu i snagu. Svake godine kroz različite obuke jačaju se kompetencije volontera kako bi se usmerio i ojačao njihov lični i profesionalni razvoj i unapredio doprinos realizaciji projektnih aktivnosti.

Ovogodišnja obuka obuhvatila je dve teme. Digitalni marketing u kom su volonteri imali priliku da se upoznaju sa osnovama digitalne komunikacije, koja će ih učini vidljivim na tržištu rada. Drugi deo obuhvatio je temu karijernog vođenja, gde su se analizom svojih želja i snaga volonteri upoznali sa modelima koji vode ka uspešnom građenju karijere. Kako su u projektne aktivnosti uključena deca i mladi od 6 do 20 godina, pomenute kompetencije volonterima će pomoći da dodatno oplemene svoj rad. Kroz radionice ciljnoj grupi projekta, deci i mladima će se pružiti podrška u građenju sopstvenih želja, razvoju interesovanja, a samim tim i udaljiti ih od ulice, i drugih rizičnih faktora kojim su usled životnih okolnosti izloženi.

Gore navedenu obuku, održali su predavači koji dugi niz godina uspešno stiču znanja i veštine iz oblasti digitalnog marketinga, i osnaživanja mladih u smeru volonterizma, aktivizma i participacije u društvu.