Počela je škola a sa njom i dodatna podrška đacima

10. Sep 2021.

Sa početkom školske godine, i naš projekat „Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju COVID 19“ dobio je “novo ruho“. Đaci iz O.Š. „Miloš Crnjanski“ iz Žablja i O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Đurđeva, po završetku letnjeg programa, nastavljaju sa radom na savladavanju školskog gradiva.  

Tutori pružaju podršku deci van nastave, sastajući se sa njima subotom u prostorijama škole. Podrška je individualizovana i svaki tutor sa detetom radi na gradivu koje je problematično ili za koje treba dodatno pojašnjenje i rad. Na ovaj način kreiramo atmosferu poverenja i posvećenosti jer tutori rade u kapacitetu koji im dozvoljava da sa svakim detetom može da radi „jedan na jedan“. Smernice za rad dobijamo iz školskih službi a sve u dogovoru sa nastavnicama/cima.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „J. J. Zmaj“, Đurđevo, Centrom za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma.

Projekat finansira @heks_eper , Švajcarska.

HEKS - EPER World