Realizovan petodnevni trening pod mentorstvom ADRA Slovačke

Obrada teme Upravljanje procesom volontiranja

14. Sep 2021.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje volontera iz EU“ realizovana je poseta ADRA Slovačke kao mentora i partnera u okviru navedenog projekta. Cilj posete bila je realizacija petodnevnog treninga. Prvi deo treninga obuhvatio je teme koje su bile deo procesa sertifikacije za program prijema i vođenja volontera iz EU (host program), bliže određeno: “Upravljanje procesom volontiranja“ i „Proces upravljanja konfliktima“. Drugi deo treninga odnosio se na pružanje potrebnih informacija za dalje razvijanje i jačanje kapaciteta organizacije za podnošenje dokumentacije za dobijanje Quality Label.

Naime, u okviru prošlogodišnjeg rada EHO je dobio sertifikat za EU Aid program  za prijem volontera iz EU, čija je validnost 3 godine. Kako bi se produžila validnost sertifikata za prijem volontera iz EU, a u okviru humanitarnih programa EHO će tokom septembra podneti potrebnu dokumentaciju za dobijanje Quality Labela, čijim dobijanjem će se produžiti validnost sertifikata do 2027. godine. Dobijanje sertifikata je ujedno i potvrda o ispunjenju standarda koje Evropska komisija propisuje kao kvalitet rada koji je potrebno da poseduju organizacije koje primaju volontere iz EU.

 Sastanku su prisustvovali i partneri iz Srbije: dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda „Čovekoljublje“ i MHD „Merhamet – Sandžak“ iz Novog Pazara.

Pored navedenih partnera u projekat su uključene i sledeće organizacije: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente)/ Gvatemala, Asociación de Servicios Educativos y Culturales/ Gvatemala, Asociación Jesús Obrero/ Peru, Fundacion Alboan/ Estonija, Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia/Kolumbija, Girl Child Network/ Kenija, Medicus Mundi – Italia/ Italija, Servizio Volontario internazionale/ Italija, The Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission/ Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, u okviru EU Aid Volunteers programa.