EHO krojačka radionica: Kurs krojenja i šivenja 2021

20. Sep 2021.

KURS KROJENJA I ŠIVENJA 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija i ove godine organizuje početni kurs krojenja i šivenja u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom. Kurs je predviđen za osobe sa invaliditetom i osobe iz marginalizovanih grupa odn. teže zapošljive osobe. 

Kurs počinje u sredu 06. oktobra 2021. od 9 do 12 h. a trajaće do 22. decembra Ukupno će se održati 40 školskih časova teorijske i praktične obuke.

Prednost prilikom selekcije će imati:

1. osobe sa ivaliditetom ili mentalnim smetnjama

2. osobe bez invaliditeta koje pripadaju teže zapošljivim kategorijama

3. Nezaposlene osobe i osobe sa niskim primanjima

4. Ostale zainteresovane i motivisane osobe

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad.

Nastavu drži kvalifikovana i iskusna krojačica. Nakon završetka kursa polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju nastave.

Obuka je zasnovana isključivo na praktičnom radu i osposobljava polaznika za rad u krojačkim salonima.

Prijave primamo do 30. septembra 2021. na e-maila: marija@ehons.org ili putem instagrama: ehokrojackiproizvodi.